AUDIO Šibenske uspomene! Kraj školske godine – nekoć

AUDIO Šibenske uspomene! Kraj školske godine – nekoć

“Strepili smo do tog zadnjeg dana kako će sve to završiti. Ko će proći s pet a ko na popravni. Bilo je suza i veselja. Onda zadnje zvono te godine i počinje trganje listova iz bilježnica i masovno bacanje listova kroz prozor. Parilo je ka da sa škole padaju...
Javi nam se!