Županijski radio Šibenik d.o.o., Ulica Velimira Škorpika 23, 22000 Šibenik, OIB 50868563028 objavljuje

OPĆI PRAVILNIK NATJEČAJA, KVIZOVA I IGARA SPRETNOSTI, BRZINE ILI VJEŠTINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Županijski radio Šibenik d.o.o. (u nastavku – Priređivač),Ulica Velimira Škorpika 23, Šibenik, objašnjava općenita pravila natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine u programu Županijskog radio Šibenika.

Članak 2.

Svrha natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Županijski radio Šibenik, vezanje slušatelja uz program Županijskog radio Šibenika i jačanje poznatosti branda.

Članak 3.

Razdoblje trajanja pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine objavljeno je na web stranici www.radiosibenik.hr

Članak 4.

Prijave, pravila odabira natjecatelja i dobitnika detaljno su objašnjena na web stranici www.radiosibenik.hr

Članak 5.

Nagrada i nagradni fond pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine objavljen je na web stranici www.radiosibenik.hr

Članak 6.

Priređivač će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi po završetku pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine.

Članak 7.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, vještine ili brzine provodi tročlana komisija Priređivača o čemu se vodi dnevni zapisnik. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Priređivač na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, vještine ili brzine.

Članak 8.

Pravo sudjelovanja u natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, vještine ili brzine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji unatrag 90 dana nisu osvojili nikakvu nagradu na Županijskom radio Šibeniku. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici Priređivača i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji.

Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu objaviti u eteru Priređivača te proslijediti klijentu (Sponzoru) u svrhu dostave nagrade iz nagradnog natječaja. Podatke čuvamo tri mjeseca te ih možemo iskoristiti u svrhu snimanja sadržaja za program. Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje prijave u natječaj, sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaj na Priređivača i Sponzora.

Članak 9.

Finalne nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan navedenim podacima u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača i sponzora prema Dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do 60 dana po završetku natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine.

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon i igrati igru u eteru) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade.

U slučaju da u roku od trideset dana dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Članak 10.

Priređivač natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine može isti/u staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga/ju u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Članak 11.

Sudjelovanjem u natječaju, kvizu ili igri spretnosti, vještine ili brzine svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Šibeniku.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. listopada 2023. kada je objavljen na web stranici www.radiosibenik.hr, vrijedi za sve kvizove, natječaje i igre spretnosti, brzine ili vještine za koje ne postoji pojedinačni pravilnik, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

 

 

 

Šibenik, 30. listopada 2023.godine

Javi nam se!