Objavljeno: 23 pro, 2020
Provjerite radno vrijeme parkirališta u nadolazećim blagdanima

Ulična parkirališta neće raditi 24.12.2020. od 14 sati do 27.12.2020. godine u 7 sati kada započinju s radom.

Parkiranje na Gatu Krka neće biti moguće od 24.12.2020. do 27.12.2020.

Naplata na rampom reguliranim parkiralištima :

LOKACIJA

PERIOD SLOBODNOG

PARKIRANJA

Parkiralište“ Draga”

24.12.2020. od 14 h -27.12.2020.do 07.00 sati

Parkiralište “Željeznički kolodvor”

24.12.2020. od 14 h – 27.12.2020. do 07.00 sati

Parkiralište “Izgradnja”

24.12.2020. od 14 h – 27.12.2020. do 07.00 sati

Logististički centar „Poljana“

24.12.2020. od 14 h -27.12.2020.do 07.00 sati


Ulična parkirališta neće raditi 31.12.2020. od 14 sati do 02.01.2021. godine u 7 sati kada započinju s radom.

Ulična parkirališta započinju s redovnom naplatom 02. siječnja 2020. godine iza novogodišnjih blagdana.

Parkiralište „Šarina pekara“ također započinje s redovnim radom i naplatom od 2.1.2020. godine.

Naplata na rampom reguliranim parkiralištima za novogodišnje blagdane :

LOKACIJA

PERIOD SLOBODNOG

PARKIRANJA

Parkiralište”Draga”

31.12.2020. od 14 h -02.01.2021.do 07.00 sati

Parkiralište “Željeznički kolodvor”

31.12.2020. od 14 h – 02.01.2021. do 07.00 sati

Parkiralište “Izgradnja”

31.12.20120. od 14 h – 02.01.2021. do 07.00 sati

Logististički centar „Poljana“

31.12.2020. od 14 h – 02.01.2021. do 07.00 sati

Parkiranje na Gatu Krka neće biti moguće 31.12.2020. i 1.1.2021.

Javi nam se!