Raspisan Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2018. godini

0

Odbor za nagrade i priznanja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije poziva trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije i udruge te građane da podnesu inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2018. godini.

 

Nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije dodjeljuju se u obliku:

 

  1. a) Nagrade Šibensko-kninske županije,
  2. b) Grba Šibensko-kninske županije,
  3. c) Plakete Šibensko-kninske županije i
  4. d) Priznanja proglašenjem počasnim građaninom Šibensko-kninske županije.

Inicijative za dodjelu nagrade ili priznanja moraju biti obrazložene i potkrijepljene potrebnim dokazima o činjenicama koje se u svrhu toga navode, a mogu se dostaviti najkasnije do 10. veljače 2018. godine, na adresu: Šibensko-kninska županija, Županijska skupština, Odbor za nagrade i priznanja, 22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I., broj 2., s naznakom «ZA NAGRADU ŽUPANIJE», ili izravno u pisarnicu Županije.