Pojačana prometna signalizacija kod škole: Sve za sigurnost djece!

0

Postavljeni su prometni znakovi, zaštitna ograda i ležeći policajci u blizini osnovne škole u Betini. Prometne znakove i ostalo, Općina Tisno postavila je na  zahtjev roditelja čija djeca pohađaju Područnu školu. Na ovaj način dodatno je pojačana sigurnost djece u prometu na tom dijelu tišnjanske općine.