Dug poduzetnika iz Šibensko-kninske županije u 2017. veći za 88% u odnosu na godinu ranije

0

Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija jedine su hrvatske županije u kojima je dug poslovnih subjekata u prošloj godini veći u odnosu na godinu ranije. Prema podacima Fine, poslovni subjekti Grada Zagreba dužni su  921,33 tisuće kuna, slijede oni Međimurske županije sa 773,90 tisuća duga te Šibensko-kninske županije sa 650,04 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova.

U odnosu na 2016. godinu, prosječan dug u Šibensko-kninskoj županiji narastao je za čak 88,6 posto, više nego u bilo kojoj drugoj županiji u Hrvatskoj.

Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 37,8 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (5,4 milijarde kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata. Prema iznosu blokade slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 11,5 % (1,7 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,8 % (0,8 milijardi kn), Osječko-baranjske s udjelom od 5,6 % (0,8 milijardi) i Zagrebačke županije s udjelom od 5,2 % (0,7 milijardi kn). Na poslovne subjekte navedenih pet županija odnosilo se 65,9 % svih neizvršenih osnova za plaćanje u Republici Hrvatskoj. Ostalih 34,1 % iznosa disperzirano je na 16 ostalih županija, s udjelima od 0,7 % u Ličko-senjskoj do 4,3 % u Zadarskoj, 4,5 % u Primorsko-goranskoj te 4,9 % u Šibensko-kninskoj županiji.

Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (253,93 tisuće kuna).