Bolja čujnost i kvalitetniji zvuk u eteru Županijskog radio Šibenika

0

U sklopu poslova redovitog održavanja, na brdu Krtolin na području Dubrave  postavljen je novi odašiljač Županijskog radio Šibenika snage jedan kilovat.

Istodobno, popravljeni su odašiljači na brdu Konj kod Knina  i na Kamenaru. Zbog toga je od proteklog vikenda čujnost Radio Šibenika na svim frekvencijama i u svim dijelovima Šibensko-kninske županije veća i kvalitetnija.